GDPR

Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany soukromí uživatelů a používání souborů tzv. cookies na kariérních webových stránkách společnosti CloverDX a.s. (Společnost)

Tato pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla") popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše kariérní webové stránky (dále jen Webové stránky) a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

Správcem osobních údajů je společnost CloverDX, a.s. Betlémské náměstí 2, Praha 1, 110 00.

 

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

Toto jsou osobní údaje, které shromažďujeme:

 • Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Pokud se rozhodnete nám poslat životopis, pak údaje v něm obsažené – mj. pohlaví, adresa bydliště, datum narození, případně vaše fotografie a odkazy na Vaše profily na sociální sítích (např. LinkedIn)
 • Osobní nastavení (preference) včetně používání cookies

Při interakci s našimi Webovými stránkami jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší Společností prostřednictvím technologických platforem, které slouží pro statistické vyhodnocení návštěvnosti. Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší Společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se Webovými stránkami. údaje zahrnují:

 • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě
 • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags"

 

Nástroje k řízení toho, co shromažďujeme

V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat to, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací. Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze. Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámil/a.

 

PROČ a JAK používáme (zpracováváme) vaše osobní údaje

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme proto, abychom mohli uskutečnit nábor zaměstnanců do naší Společnosti.

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše Webové stránky používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Údaje o tom, jak návštěvníci naše Webové stránky používají, používáme k tomu, abychom porozuměli jejich chování či preferencím a mohli následně Webové stránky upravit a vylepšit.

                   

Naše Společnost vaše osobní údaje může sdílet:

 • se dceřinými společnostmi pro výše popsané účely. Jmenovitě se jedná o společnost Javlin Ltd. Registrovanou ve Velké Británii na adrese 10 Lonsdale Gardens, Tunbridge Wells, Kent TN1 1NU, United Kingdom.
 • s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití našich Webových stránek či v porušení Podmínek použití našich Webových stránek a Aplikací a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů (např. padělatelství).

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

 

Uchovávání vašich údajů

Vaše osobní údaje pro účely náboru uchováváme po dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, nejdéle pak 6 let.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji:

 •  Máte právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iii) změnu či vymazání Vašich osobních údajů.
 • Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací/Vaším specifickým postavením.
 • V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Když používáte naše Webové stránky, naše Společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies", informace o cookies (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání a označené preference; a (viii) čas přístupu a referenční adresy URL.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které Společnosti CloverDX slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak návštěvníci používají Webové stránky. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme dvě kategorie souborů cookies:

 • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.
 • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies" nacházející se ve spodní části každé z našich Webových stránek.

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase. Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách. Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám.

 

Jak vaše údaje chráníme 

CloverDX a.s. přijímá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně 101/200 Sb. nebo v jiných závazných právních předpisech (GDPR - Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ) a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je Společnost povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

Kontaktní údaje pro Vaše dotazy, připomínky či námitky ke zpracování osobních údajů:

E-mail: gdpr-hr@cloverdx.com, telefon: 277 003 200